האפקט הפוטואלקטרי - ניסוי מצולם

 ניסוי מצולם - האפקט הפוטואלקטרי 

 

בניסוי זה נחקור את המודל של איינשטיין להסבר האפקט הפוטואלקטרי .

הניסוי דורש דייקנות ושליטה במיומנויות מדידה.

מומלץ לתת לתלמידים לבצע ניסוי וירטואלי, לפני הפעילות במעבדה.

דוגמאות לניסויים וירטואליים