חוקי קפלר

חוקי קפלר הם חוקים המתארים את מסלול כוכבי הלכת סביב השמש. חוקים אלו התגלו על ידי האסטרונום יוהנס קפלר מניתוח  של התצפיות שנאספו (בעין בלתי מצוידת) על ידי האסטרונום טיכו בראה.

הפעילות מאפשרת לתלמידים הבנה מעמיקה יותר של החוקים ומשמעותם.

דף עבודה נוסף לתרגול