דף עבודה מודרך בנושא מעגלים חשמליים

פעילות מורכבת, שמשלבת ניסויים עם פתרון בעיות ודיונים בנושא מעגלים חשמליים.  מומלץ לעבוד בשלבים: עבודה יחידנית (כדאי לתת כשיעורי בית), עבודה בקבוצות, דיון כיתתי.