יישומונים על שדה חשמלי ופוטנציאל חשמלי

קישור ליישומונים על שדה חשמלי ופוטנציאל חשמלי באתר מורי הפיזיקה:

http://ptc.weizmann.ac.il/?CategoryID=407

 

יישומונים אלה נמצאים גם באתר אל"פ:

http://aleph.weizmann.ac.il/?CategoryID=192