קרינה וחומר בגרות 2008 – תהליכי הנמקה

 

ניתוח השאלון קרינה וחומר, 2008, מאת ד"ר צילה חורש

  הפער הגדול בין הציון השנתי לבין ציון הבחינה