בגרות תשס"ח

קרינה וחומר בגרות 2008 – תהליכי הנמקה

מעיון בפורום המורים לפיזיקה "2008 - אחרי הבגרות" עולה כי רוב המורים סברו כי הבחינה בקרינה וחומר היתה הוגנת. התלמידים היו פחות שמחים! מעט מורים הביעו דאגה באשר ליכולת ההנמקה של תלמידיהם.
לאור הדיון הנ"ל, מפתיעות היו התגובות שהופיעו בפורום פיקוח לאחר פרסום הציונים. מורים תהו היאך זה קבלו תלמידיהם ציונים נמוכים בהשוואה לציוני ההגשה שלהם.

ניתוח סעיפים נבחרים - קרינה וחומר

ניתוח סעיפים נבחרים - מכניקה

ניתוח סעיפים נבחרים - אלקטרומגנטיות