לקראת מבנה שונה של בחינת הבגרות בפיזיקה

 

מבנה נכון של בחינת הבגרות, מהווה סמן והגדרה אופרטיבית לרעיונות המובאים בסילבוס. לכן, מבנה הבחינה צריך להיות בהלימה עם הסילבוס החדש ועם הרעיונות החדשים שמערכת הוראת הפיזיקה מנסה לעודד. בהסתכלות זו, למידת הפיזיקה ובחינת הבגרות הם שני צדדים של אותה מטבע. השיטה בה נאסף מידע על התלמידים מגדירה בצורה ברורה מה המורים צריכים ללמד ומה התלמידים צריכים ללמוד.

במענה לצרכים אלה, פותחו בשנים האחרונות במחלקה להוראת המדעים שבמכון ויצמן, פעילויות לימודיות חדשות התואמות את הרעיונות המובאים בסילבוס החדש. פעילויות אלה מסווגות בשלש קטגוריות: שאלות "קצת אחרות" -שאלות חדשות לבחינת הבגרות בפיזיקה, "שגרות לארגון ידע" - פעילויות לארגון ידע בפיזיקה, ו"לקראת מבחן" – פעילויות חזרה לקראת בחינת הבגרות בפיזיקה.

חוברת פעילויות

 

חוברת