קרינה וחומר

אנרגיה של פוטון - בעקבות שאלת הסקר

בקיץ 2007, בבחינת הבגרות בקרינה וחומר, שאלה 4 סעיף ב', הנבחנים התבקשו לחשב את קבוע פלאנק ואת פונקצית העבודה של תא פוטואלקטרי על סמך גרף תוצאות ניסוי המתאר את התלות של EKmax  באורך הגל.

במדגם הכולל 212 מחברות בחינת בגרות, 142 תלמידים בחרו לענות על שאלה 4 וכולם ענו על סעיף ב'. להלן ממצאי המדגם:

 

                              

 

 ענו נכון על הסעיף, כלומר השתמשו בקשר

 השתמשו בקשר  על מנת לפתור סעיף זה.

 תלמידים שביצעו שגיאה אחרת.

רוב התלמידים ששגו בפיתרון סעיף זה בחרו להשתמש בקשר  המופיע בדף הנוסחאות, למרות שהתבקשו לחשב את קבוע פלאנק.

מכאן ניתן להסיק שתלמידים אלו אינם בקיאים במקור של ה"מספר" 1240 המופיע בנוסחת אנרגיה של פוטון, אינם בקיאים בגדלים הפיזיקאלים שאותם ערך זה מייצג.
 
בסקר האחרון שהופיע בדף הבית נשאלה השאלה הבאה:

לחצו כאן למעבר לדף תוצאות הסקר 

למרות שרוב המורים מעידים כי הם מלמדים את הנוסחה ומפתחים אותה, על פי תוצאות מדגם בחינות הבגרות התלמידים אינם מפנימים זאת.
 
- מהי בעצם החשיבות הפיזיקאלית של הנוסחה? (איזו פיזיקה נפסיד אם נוותר עליה).
- האם מקומה בדף הנוסחאות?
- לאור הממצאים, האם כדאי ללמד את נוסחה ואם כן כיצד ללמד אותה?
- האם ציון היחידות של הגודל 1240 יכול לעזור?
 
אנא הביעו דעתכם.