בגרות תשס"ז

להלן מספר דוגמאות של ניתוח קשיי תלמידים כפי שבאו לידי ביטוי בבחינות הבגרות בפיזיקה בקיץ תשס"ז.

ראש הפרוייקט:
ד"ר אסתר בגנו 

איסוף ממצאים:

אשר בן חמו, יוכבד ברסטל, יבגניה גבאי, אורית גלר, דבורה גרנביץ, אירינה ויסמן, שוקי זכאי, עמאד חג-יחיא, סיגל לוי כחלון, קובי לחאם, קורינה פולינגר, זהורית קאפח, אדית שוויגר

 

ניתוח ממצאים: 
חנה ברגר, יוכבד ברסטל, אירינה ויסמן, ירון להבי, זהורית קאפח

מכניקה

אלקטרומגנטיות

קרינה וחומר

קבצים

קרינה וחומר