שאלה 6

השאלה (מתוך אתר משרד החינוך)

על פי נתוני מכון סאלד

  •  16% מהנבחנים ענו על שאלה זו
  •  ציון ממוצע: 71
  •  התפלגות הציונים נתונה בדיאגרמת העוגה שלפניך:
 

ניתוח סטטיסטי של המדגם והמלצות דידקטיות
 
 
כ- 19%  מהתלמידים במדגם ענו על שאלה מספר 6.
 
פירוט:
  ניתוח סטטיסטי של המדגם והמלצות דידקטיות
  השאלה