שאלה 5

בניסוי גז של אטומי מימן ברמת היסוד (n=1) נתון בתוך כלי. ארבע רמות האנרגיה הראשונות של אטומי המימן מתוארות בדיאגרמה שלפניך:

תלמיד מעביר בזו אחר זו אלומות שונות של אלקטרונים דרך הגז, כמתואר בסעיפים א'-ג'.

א. לכל אלקטרון באלומה אנרגיה של 11eV. האם אלקטרונים אלה יכולים לעורר את אטומי המימן שבכלי? אם לא - הסבר מדוע. אם כן - מצא את האנרגיה של אלקטרון מהאלומה לאחר שהוא גורם לעירור.

ב. ערכי האנרגיה של האלקטרונים באלומה נמצאים בין 10eV ל- 12.5eV.
כמה קווים ספקטרליים יהיו בספקטרום של האור הנפלט מאטומי המימן? הסבר את תשובתך בעזרת דיאגרמת רמות האנרגיה: העתק למחברתך את הדיאגרמה, וסמן בה חצים להצגת המעברים.

ג. לכל אלקטרון באלומה אנרגיה של 15eV. האם אלקטרונים אלה יכולים ליינן את אטומי המימן שבכלי? אם לא - הסבר מדוע. אם כן - מצא איזה ערך או אילו ערכים של אנרגיה יכול/יכולים להיות, לאחר היינון, לאלקטרונים שגרמו ליינון.

ד. לכל פוטון באלומה אנרגיה של 11eV. האם פוטונים אלה יכולים לעורר את אטומי המימן שבכלי?  הסבר.

ה. ערכי האנרגיה של הפוטונים באלומה נמצאים בין 10eV ל- 12.5eV. כמה קווים ספקטרליים מופיעים בספקטרום הבליעה? הסבר את תשובתך בעזרת דיאגרמת רמות האנרגיה: העתק למחברתך את הדיאגרמה, וסמן בה חיצים להצגת המעברים.

על פי נתוני מכון סאלד

  •  74% מהנבחנים ענו על שאלה זו
  •  ציון ממוצע: 81
  •  התפלגות הציונים נתונה בדיאגרמת העוגה שלפניך:
 

ניתוח סטטיסטי של המדגם והמלצות דידקטיות
 
 
72%  מהתלמידים במדגם ענו על שאלה מספר 5.
 
פירוט:
  סעיף א
  סעיף ב
  סעיף ג
  סעיף ד