שאלה 3

תלמיד הציב על שולחן אמבט גלים ובו שני כדורים קטנים, שכל אחד מהם מתנודד בתדירות של 25Hz. הכדורים מהווים שני מקורות נקודתיים שווי מופע ושווי משרעת של גלי מים. לפניך תצלום של תמונת הגלים שהתפשטו על פני המים. S1 ו- S2 מסמנים את שני מקורות הגלים.

א. התלמיד מצא כי מרחק הנקודה A (ראה תצלום) מ- S1 הוא 34 ס"מ, ומרחקה מ- S2 הוא 33 ס"מ. מהו אורך הגל של כל אחד מהגלים הנוצרים על ידי המקורות

ב. מהו הפרש המרחקים של הנקודה B (ראה תצלום) משני המקורות S1 ו- S2?

ג. מהי מהירות ההתפשטות של הגלים?

ד. אם שני מקורות הגלים יתנודדו במופע מנוגד ("אנטי פאזה"), האם תבנית ההתאבכות תהיה שונה מזו המוצגת בתצלום? אם לא, הסבר מדוע. אם כן, מה יהיה השוני בין שתי התבניות.

ה. תאר מערכת ניסוי שבאמצעותה אפשר לראות תבנית התאבכות של אור על מסך.

ו. מדוע אי אפשר לראות תבנית התאבכות של גלי אור על מסך כאשר הוא מואר בשני פנסים שונים, אם אף הם מונוכרומטיים והמרחק ביניהם קטן מאוד?

על פי נתוני מכון סאלד

  •  21% מהנבחנים ענו על שאלה זו
  •  ציון ממוצע: 70
  •  התפלגות הציונים נתונה בדיאגרמת העוגה שלפניך:
 

ניתוח סטטיסטי של המדגם והמלצות דידקטיות
 
 
19%  מהתלמידים במדגם ענו על שאלה מספר 3.
 
פירוט:
  סעיף א
  סעיף ב
  סעיף ג
  סעיף ד
  סעיף ה
  סעיף ו