שאלה 2

תלמיד ביצע ניסוי ובו הטיל כמה פעמים אלומה צרה ומקבילה של אור לייזר על פני נוזל שקוף. בכל פעם הייתה זווית הפגיעה בפני הנוזל, אווירθ, שונה. לכל אחת מזוויות הפגיעה, מדד התלמיד את זווית השבירה בנוזל, נוזלθ.
תוצאות המדידות מוצגות בגרף שלפניך, המתאר את סינוס זווית השבירה כפונקציה של סינוס זווית הפגיעה.

א. חשב את מקדם השבירה של הנוזל (הנח שמקדם השבירה של האוויר הוא 1).

ב. חשב את מהירות האור בנוזל.

ג. חשב את זווית הגבול (הזווית הקריטית) במעבר אור בין שני החומרים.

ד. אורך הגל של אור הלייזר באוויר הוא 6280Å) 628nm):
(1) חשב את תדירות אור הלייזר בתוך הנוזל.
(2) חשב את אורך הגל של אור הלייזר בתוך הנוזל.

על פי נתוני מכון סאלד

  •  88% מהנבחנים ענו על שאלה זו
  •  ציון ממוצע: 80
  •  התפלגות הציונים נתונה בדיאגרמת העוגה שלפניך:
 

ניתוח סטטיסטי של המדגם והמלצות דידקטיות
 
 
84%  מהתלמידים במדגם ענו על שאלה מספר 2.
 
פירוט:
  סעיף א
  סעיף ב
  סעיף ג
  סעיף ד