קרינה וחומר- תשס"ו

כתיבה:

עדי רוזן

 

ראש הפרוייקט:

ד"ר אסתר בגנו

 

איסוף ממצאים:

אסתי מגן, עליזה אמיתי, זהורית קאפח, צילה חורש, יוכבד ברסטל, פרנסיס דרקסלר


שאלה 1

שאלה 2

שאלה 3

שאלה 4

שאלה 5

שאלה 6