הקשר בין אופן חיבור נורה במעגל חשמלי ובין עוצמת האור של הנורה

שאלנו ב-, האתר לתלמידי פיזיקה, שתי שאלות העוסקות בקשר בין אופן חיבור נורה למעגל חשמלי ובין עוצמת האור של הנורה.

בשאלה הראשונה מתואר מעגל חשמלי בסיסי ובו סוללה אידיאלית ונורה. מוסיפים נורה נוספת זהה בטור. האם עוצמת האור של נורה 1 תשתנה כתוצאה מכך?

בשאלה השניה מוסיפים את הנורה הנוספת במקביל לנורה הראשונה (ולסוללה האידיאלית). השאלה היא שוב - האם עוצמת האור של נורה 1 תשתנה כתוצאה מכך?


תוצאות סקר השאלה הראשונה

כיצד אם בכלל משפיעה הוספת נורה 2 בטור לנורה דולקת 1 על עצמת ההארה של נורה 1

תוצאות סקר השאלה השנייה

כיצד אם בכלל משפיעה הוספת נורה 2 במקביל לנורה דולקת 1 על עצמת ההארה של נורה 1

כתבת הסיכום באתר התלמידים

מומלץ להפנות את התלמידים

דיון בממצאים ורעיונות להוראה