שאלה 5

תלמיד חיבר למקור מתח סילונית שאורכה 0.4 מטר, נגד משתנה ואמפרמטר. הוא מדד את עוצמת השדה המגנטי במרכז הסילונית כפונקציה של עוצמת הזרם שעבר בה.
תוצאות המדידות מופיעות בטבלה שלפניך:

(I(A

0.5

1

1.5

2

2.5

3

(B(T

3.14×10-3

6.29×10-3

9.41×10-3

12.57×10-3

15.71×10-3

18.83×10-3

א. סרטט גרף של עוצמת השדה המגנטי B, כפונקציה של עוצמת הזרם I, בסילונית.

ב. (1) מצא בעזרת הגרף שסרטטת את צפיפות הליפופים (מספרם ליחידת אורך) בסילונית.
(2)  מהו מספר הליפופים בסילונית?

ג. התלמיד שינה את השדה המגנטי בסילונית החיצונית בקצב קבוע במשך 3 שניות מאפס עד ערך מקסימלי של 18.83×10-3  טסלה.
מצא את עוצמת הזֶרם שזָרם בסילונית הפנימית בפרק זמן זה. הזנח את ההשראה העצמית של הסילונית.

על פי נתוני מכון סאלד

  •  25% מהנבחנים ענו על שאלה זו
  •  ציון ממוצע: 60
  •  התפלגות הציונים נתונה בדיאגרמת העוגה שלפניך:
 

ניתוח סטטיסטי של המדגם והמלצות דידקטיות
 
כ- 28%  מהתלמידים במדגם ענו על שאלה מספר 5.
 
פירוט:
  סעיף א
  סעיף ב
  סעיף ג