שאלה 1

בתרשים א מוצגים שני גופים נקודתיים טעונים, המוחזקים במנוחה בנקודות M ו- N. מטעני הגופים הם: קולון q1=q2=+2∙10-6, והמרחק בין הנקודות הוא 6cm. הפוטנציאל באין סוף נבחר כאפס.

א. האם לאורך הקטע MN יש נקודה שבה השדה החשמלי מתאפס? נמק.

ב. האם לאורך הקטע MN יש נקודה שבה הפוטנציאל החשמלי מתאפס? נמק.

נקודה B היא אמצע הקטע MN.
נקודה A נמצאת על האנך האמצעי  לקטע MN במרחק  4cm מ-B (ראה תרשים ב). מציבים בנקודה A גוף נקודתי שמטענו: קולון q3=-3∙10-6 ומסתו: ק"ג m=2∙10-6 ומחזיקים אותו במנוחה.

 ג. חשב את האנרגיה הפוטנציאלית החשמלית של הגוף שמטענו q3 בהיותו בנקודה A.

 משחררים ממנוחה את הגוף שמטענו q3 הנמצא בנקודה A. הזנח את כוח הכובד הפועל עליו.

ד. (1) חשב את גודל מהירות הגוף בהגיעו לנקודה B .
(2) תלמיד טוען שהמהירות הגדולה ביותר של הגוף לאורך מסלול תנועתו היא בהגיעו לנקודה B. האם טענתו נכונה? נמק.


על פי נתוני מכון סאלד

  •  74% מהנבחנים ענו על שאלה זו
  •  ציון ממוצע: 72
  •  התפלגות הציונים נתונה בדיאגרמת העוגה שלפניך:
 

ניתוח סטטיסטי של המדגם והמלצות דידקטיות
 
כ- 70%  מהתלמידים במדגם ענו על שאלה מספר 1.
 
פירוט:
  סעיף א
  סעיף ב
  סעיף ג
  סעיף ד