אלקטרומגנטיות - תשס"ו

כתיבה:

יוכבד ברסטל

 

ראש הפרוייקט:

ד"ר אסתר בגנו

 

איסוף ממצאים:

שוקי זכאי, קורינה פולינגר, בוריס באם, יוכבד ברסטל

 

העירה:

זהורית קאפח

 

תרשימים:
מתוך: תהודה 


שאלה 5

שאלה 4

שאלה 3

שאלה 2

שאלה 1