דוגמאות לשאלות המתייחסות לניסויי החובה

 


השדה המגנטי של סליל דק
- בניסוי למדידת עצמת שדה מגנטי (בתוך סליל דק או בקרבת תיל ישר ארוך) יש למדוד את זווית  הסטיה לשני הכיוונים מבלי לשנות את הזרם. הסבר מדוע.

החוק השני של ניוטון
- הסבר איך היו משתנים תוצאות הניסוי והגרפים לו החיכוך לא היה זניח.

הבגרות במתכונת חקר