בחינת הבגרות במתכונת חקר

 

מתכונת זו היא בחינת unseen: התלמיד נבחן על ניסוי שאינו ידוע. נושא הניסוי יכול להיות מנושאי הלימוד, או מנושא שאינו נילמד בבית הספר. נבחן אינטרני מבצע את הניסוי, מעבד את תוצאות הניסוי ועונה בכתב על שאלות העוסקות בניתוח המימצאים ובתיאוריה. בנוסף, על הנבחן לענות על שאלה המתייחסת לרשימת ניסויי החובה.
ניבחן משנה או אקסטרני מבצע "שאלון חקר".

המדור גם ב-, אתר לתלמידי פיזיקה


בחינת הבגרות תשע"ח

הנחיות לבחינת "מעבדת חקר" בפיזיקה
(917554, 036386)

מידע כללי על הבחינה במתכונת חקר - רפורמה

דוגמאות לשאלות המתייחסות לניסויי החובה

בבחינת הבגרות הניבחן יענה גם על שאלה, שמשקלה 10 נקודות, העוסקת באחד מניסויי החובה. לפניכם דוגמאות לשאלות כאלו.

רקע תיאורטי לקראת מעבדת החקר

מאת תומר ברגהאוס, אורט שפירא כפר סבא

בחינות מתכונת

כאן נפרסם בחינות מתכונת כפי שחוברו על ידי המורים בבתי ספר שונים. הבחינות מובאות כלשונן, כפי שהועברו לפרסום באתר. דרושה סיסמת כניסה.