בחירת רשימת הניסויים - רפורמה

בבחינת הבגרות במעבדה רגילה כל תלמיד ייבחן על ניסוי אחד מתוך  7 ניסויים ידועים מראש בהתאם לכללים המופיעים בנספח 2.

3 ניסוים יהיו מתחום המכניקה, 3 ניסויים יהיו מתחום האלקטרומגנטיות וניסוי נוסף  לבחירתו של המורה מכל תחום שהוא, כולל מתחום המכניקה והאלקטרומגנטיות.

רשימת ניסויים/פעילויות המעבדה מונה כיום מעל ל-400 ניסויים ומופיעה באתר המרכז הארצי של מורי הפיזיקה.  הפעילויות מובאות ממקורות רבים, וממוינות על פי סוגים ומורכבות.

http://ptc.weizmann.ac.il/?CategoryID=1152&ArticleID=805

 

בחירה על פי רמת מורכבות

·     לא יבחר יותר מניסוי אחד ברמת מורכבות 1.

·     יש לבחור לפחות שלושה ניסויים ברמת מורכבות 3.

 

בחירה על פי סוגי פעילויות

·     לא יבוצע יותר מניסוי וידאו אחד (ניתוח סרט וידאו).

·     לא תבוצע יותר פעילות אחת לבניית הדמיה (שימוש בתכנות, שימוש באנליזה נומרית).

·     לא יבוצע יותר מניסוי וירטואלי אחד (מבוסס הדמיה קיימת).

·     החל משנת תשע"ו, יבוצע לפחות ניסוי אחד העושה שימוש במדידה ממוחשבת (מדובר בחיישן המתחבר למחשב ולא בסימולציה).

הערות:
כל בית-ספר רשאי לכלול פעילויות שאינן מופיעות ברשימת הפעילויות. במקרה זה בשלב ההרשמה באתר, יש לצרף קובץ של הפעילות המוצעת, המכיל:

·     אפיון הפעילות על-פי הכותרות של העמודות השונות שברשימת הפעילויות (סוג הפעילות, רמת מורכבות וכיו"ב).

·     תיאור מלא של הפעילות ותדריך מעבדה.

רשימת הפעילויות המוצעת על ידי בית הספר תאושר באם היא תעמוד בצורה מלאה בדרישות לבחירת הפעילויות, ורק אם הפרטים הנדרשים בטופס למילוי בקשת האישור, כולל מספר סידורי של הפעילות, יופיעו במלואם.

הבגרות במתכונת רגילה