שאלות הכנה
אוסף שאלות הכנה לקראת בגרות במעבדה במתכונת רגילה

בתיכון "הדרים" ניגשים התלמידים לבגרות במעבדה במתכונת הרגילה.
המורים בבית הספר גורסים שההכנה לבגרות במעבדה וההכנה לבחינת הבגרות העיונית כרוכות זו בזו. במשך השנים ליקטו המורים שאלות שנשאלו בבחינת הבגרות במעבדה וריכזו את החשובות שבהן.

השאלות הראשונות לגבי כל ניסוי הן אלו המופיעות ב"לקט הניסויים בפיזיקה" בעריכת דוד זינגר.
התלמידים מקבלים את אוסף השאלות לקראת ההכנה האישית שלהם לבגרות, לאחר שביצעו את כל הניסויים במעבדה במהלך ההוראה. הם עונים על השאלות על-סמך הידע האישי שלהם, דוחות מעבדה קודמים, עזרת חברים, ספרי הלימוד, ספרי פיזיקה נוספים ועוד. (המורים משתדלים לא לענות על שאלות התלמידים בעניין זה אלא נותנים להם להתמודד בכוחות עצמם).

הרושם של המורים בביה"ס, שנעזרים באוסף השאלות כבר שנים רבות, הוא שהתלמידים מצליחים לשפר את הבנת המושגים בפיזיקה יחד עם הבנת מטרות הניסויים והרקע התיאורטי שמאחוריהם.

כולם מוזמנים לתרום שאלות נוספות למאגר.

 

  אוסף שאלות הכנה לבגרות - מכניקה
  אוסף שאלות הכנה לבגרות - חשמל
  אוסף שאלות הכנה לבגרות - קרינה וחומר
  אוסף שאלות הכנה לבגרות - זרם חילופין

הבגרות במתכונת רגילה