רשימת ניסויים
רשימת ניסויים

עדכון אחרון: 17.09.2006

הרשימה מיועדת לנבחנים במתכונת הרגילה בלבד

 רשימות הניסויים, המפורטות בתחתית עמוד זהפותחו והוקלדו על ידי עדי רוזן. והן בתוקף החל משנת הלימודים תשס"ד. תחילה יש לקרוא את ההוראות המפרטות את אופן בחירת הניסויים לבחינת הבגרות במתכונת זו.

הפעילויות ברשימות ממויינות לכמה סוגים (הסוגים השונים מאופיינים בכך שבכל סוג ניתן דגש על מיומנויות אחרות):

1. ניסוי "רגיל" -  עריכת ניסוי שבו לא נעשה שימוש בחיישנים המחוברים למחשב. (על התלמידים להיות מסוגלים לבצע את עיבוד ממצאי הניסוי הן בשיטה "הידנית" והן באמצעות גיליון אלקטרוני). [13]

2. ניסוי "ממוחשב" -עריכת ניסוי שבו גדלים פיסיקליים נדגמים באמצעות חיישנים המחוברים אל מחשב, או באמצעות אוסצילוסקופ. [8]

3. ניסוי "וידאו" - עיבוד וניתוח ניסוי שצולם במצלמת וידאו. [4]

4. בניית הדמיה - בנייה של מודל ממוחשב, בגיליון אלקטרוני, (למשל באמצעות הקירוב הסטנדרטי של אוילר או באמצעות הקירוב מסדר שני של טיילור), וחקירת המודל הממוחשב. [3]

5. חקירת הדמיה -חקירת מודל ממוחשב מוכן (ההדמיה יכולה להיות מאתר אינטרנט). [3]

6. חקירת ממצאי ניסוי- ניתוח והסקת מסקנות מממצאים אמפיריים (ברמת מורכבות ממוצעת, לפחות). [2]

7. תצלום סטרובוסקופי- עיבוד וניתוח ניסוי שצולם בשיטה של צילום רב-הבזקים (צילום סטרובוסקופי). [2]

 

  רשימת הניסויים במכניקה
  רשימת הניסויים באלקטרומגנטיות
  רשימת הניסויים בקרינה וחומר
  רשימת ניסויים - פרקי בחירה
  רשימת המקורות

הבגרות במתכונת רגילה