דו"ח מעבדה

החל משנת הלימודים תשס"ח  כל תלמיד הנבחן במעבדה לפיזיקה יגיש לבוחן תלקיט (תיק עבודות), המכיל את כל הפעילויות שביצע במעבדה, בהקשר ל-10 הניסויים עליהם הוא נבחן, והמלוות בהתייחסות המורה.
הבוחן יהיה רשאי לשאול שאלות ביחס לתלקיט. משקל התלקיט והשאלות עליו יהיה 10% מציון המעבדה. 

 

  מבנה דו"ח מעבדה
  קריטריונים להערכת דו"ח מעבדה

הבגרות במתכונת רגילה