בחינת הבגרות במתכונת רגילה

 

בבחינת הבגרות במעבדה רגילה כל תלמיד ייבחן על ניסוי אחד מתוך  7 ניסויים ידועים מראש.

3 ניסוים יהיו מתחום המכניקה, 3 ניסויים יהיו מתחום האלקטרומגנטיות וניסוי נוסף  לבחירתו של המורה מכל תחום שהוא, כולל מתחום המכניקה והאלקטרומגנטיות.

רשימת ניסויים/פעילויות המעבדה מונה כיום מעל ל-400 ניסויים ומופיעה באתר המרכז הארצי של מורי הפיזיקה.  הפעילויות מובאות ממקורות רבים, וממוינות על פי סוגים ומורכבות.

מתכונת זו אינה מיועדת לנבחן משנה או לנבחן אקסטרני.

המדור גם ב-, אתר לתלמידי פיזיקה


קריטריונים לבחינת הבגרות במעבדה רגילה- רפורמה

בחירת רשימת הניסויים - רפורמה

דו"ח מעבדה

החל משנת הלימודים תשס"ח כל תלמיד הנבחן במעבדה לפיזיקה יגיש לבוחן תלקיט (תיק עבודות), המכיל את כל הפעילויות שביצע במעבדה. לפניכם הצעה למבנה דו"ח מעבדה והערכתו.

רשימת ניסויים

הרשימה בתוקף החל משנת הלימודים תשס"ד.
רשימות הניסויים פותחו והוקלדו על ידי עדי רוזן.

שאלות הכנה

אוסף שאלות הכנה לקראת בגרות במעבדה במתכונת רגילה