בחינת הבגרות במתכונת רגילה

 

במתכונת זו נבחנים על 10 ניסויים ידועים מראש.
ביום הבחינה התלמיד מוציא פתק ממאגר פתקים שעל כל אחד מהם רשום שמו של אחד מהניסויים שעליו הוא יבחן.
במהלך הבחינה התלמיד יערוך את הניסוי, יציג תוצאות ויענה בע"פ על שאלות תיאורטיות ומעשיות.

מתכונת זו אינה מיועדת לנבחן משנה או לנבחן אקסטרני.

המדור גם ב-, אתר לתלמידי פיזיקה


קריטריונים לבחינת הבגרות במעבדה רגילה,

החל משנת תשע"ד

בחירת רשימת הניסויים

כללים ונהלים

דו"ח מעבדה

החל משנת הלימודים תשס"ח כל תלמיד הנבחן במעבדה לפיזיקה יגיש לבוחן תלקיט (תיק עבודות), המכיל את כל הפעילויות שביצע במעבדה. לפניכם הצעה למבנה דו"ח מעבדה והערכתו.

רשימת ניסויים

הרשימה בתוקף החל משנת הלימודים תשס"ד.
רשימות הניסויים פותחו והוקלדו על ידי עדי רוזן.

שאלות הכנה

אוסף שאלות הכנה לקראת בגרות במעבדה במתכונת רגילה