בחינת הבגרות במעבדה

 

בחינת הבגרות במתכונת רגילה

בבחינת הבגרות במעבדה רגילה כל תלמיד ייבחן על ניסוי אחד מתוך 7 ניסויים ידועים מראש. 3 ניסוים יהיו מתחום המכניקה, 3 ניסויים יהיו מתחום האלקטרומגנטיות וניסוי נוסף לבחירתו של המורה מכל תחום שהוא, כולל מתחום המכניקה והאלקטרומגנטיות. רשימת ניסויים/פעילויות המעבדה מונה כיום מעל ל-400 ניסויים ומופיעה באתר המרכז הארצי של מורי הפיזיקה. הפעילויות מובאות ממקורות רבים, וממוינות על פי סוגים ומורכבות. מתכונת זו אינה מיועדת לנבחן משנה או לנבחן אקסטרני.

בחינת הבגרות במתכונת חקר

מתכונת זו היא בחינת unseen: התלמיד נבחן על ניסוי שאינו ידוע. נושא הניסוי יכול להיות מנושאי הלימוד, או מנושא שאינו נילמד בבית הספר. הניבחן יענה גם על שאלה, שמשקלה 10 נקודות, העוסקת באחד מניסויי החובה. נבחן אינטרני מבצע את הניסוי, מעבד את תוצאות הניסוי ועונה בכתב על שאלות העוסקות בניתוח המימצאים ובתיאוריה. בנוסף, על הנבחן לענות על שאלה המתייחסת לרשימת ניסויי החובה. ניבחן משנה או אקסטרני מבצע "שאלון חקר".

חשבון שגיאות במעבדה

תוכניות יחודיות

רשימת תוכניות יחודיות המיועדות לתלמידים מצטיינים המחליפות את יחידת המעבדה

מסלול התלקיט