בחינת הבגרות במעבדה

 

קריטריונים לבחינת הבגרות במעבדה רגילה, החל משנת תשע"ד

בחינת הבגרות במתכונת רגילה

במתכונת זו נבחנים על 10 ניסויים ידועים מראש. ביום הבחינה התלמיד מוציא פתק ממאגר פתקים שעל כל אחד מהם רשום שמו של אחד מהניסויים שעליו הוא יבחן. במהלך הבחינה התלמיד יערוך את הניסוי, יציג תוצאות ויענה בע"פ על שאלות תיאורטיות ומעשיות.לבחינת המעבדה הרגילה נדרשים התלמידים, החל משנה זו, להגיע מצוידים בתיק עבודות ובו דוחות מעבדה של כל הניסויים אותם בצעו לקראת הבחינה (לפחות עשרה). תיק העבודות יהווה 10% מציון הבחינה. מתכונת זו אינה מיועדת לניבחן משנה או לנבחן אקסטרני.

בחינת הבגרות במתכונת חקר

מתכונת זו היא בחינת unseen: התלמיד נבחן על ניסוי שאינו ידוע. נושא הניסוי יכול להיות מנושאי הלימוד, או מנושא שאינו נילמד בבית הספר. הניבחן יענה גם על שאלה, שמשקלה 10 נקודות, העוסקת באחד מניסויי החובה. נבחן אינטרני מבצע את הניסוי, מעבד את תוצאות הניסוי ועונה בכתב על שאלות העוסקות בניתוח המימצאים ובתיאוריה. בנוסף, על הנבחן לענות על שאלה המתייחסת לרשימת ניסויי החובה. ניבחן משנה או אקסטרני מבצע "שאלון חקר".

חשבון שגיאות במעבדה

תוכניות יחודיות

רשימת תוכניות יחודיות המיועדות לתלמידים מצטיינים המחליפות את יחידת המעבדה

מסלול התלקיט