בחינת הבגרות בכתב

 

שאלונים - 5יחידות לימוד

שאלוני בחינת הבגרות משנת 1990

שאלונים - 3יחידות לימוד

בחינת הבגרות בכתב בהיקף לימוד של 3 יחידות

שאלונים - 1 יחידת לימוד

בחינת הבגרות בכתב בהיקף לימוד של 1 יחידות

לקראת מבנה שונה של בחינת הבגרות בפיזיקה

מבנה נכון של בחינת הבגרות, מהווה סמן והגדרה אופרטיבית לרעיונות המובאים בסילבוס. לכן, מבנה הבחינה צריך להיות בהלימה עם הסילבוס החדש ועם הרעיונות החדשים שמערכת הוראת הפיזיקה מנסה לעודד. בהסתכלות זו, למידת הפיזיקה ובחינת הבגרות הם שני צדדים של אותה מטבע. במענה לצרכים אלה, פותחו בשנים האחרונות במחלקה להוראת המדעים שבמכון ויצמן, פעילויות לימודיות חדשות התואמות את הרעיונות המובאים בסילבוס החדש.

הוראות לנבחנים בבחינות הבגרות

מתוך שאלון בחינת הבגרות