שיטות הוראה

 

לא רק הוראה פרונטלית: המלצות לשיטות הוראה נוספות המבוססות על מחקרים בהוראת המדעים.

אוסף גדול של סרטוני הדגמה בכל תחומי הלימוד

אוסף של יותר ממאה סרטוני הדגמה בנושאים שונים של תכנית הלימודים

חיבור שאלות רב בררתיות - מצגת