מורים מציעים
כאן נפרסם חומרים שאתם מעונינים לחלוק עם עמיתיכם: מבחנים, בחנים, פעילויות מעניינות, רעיונות לשיעורים ולניסויים ועוד - כיד הדמיון הטובה עליכם.
שימו לב!
זהו שירות שאנו מציעים לכם, ולכן איננו עורכים את החומרים ואנו מביאים אותם כלשונם, כפי שהועברו  לפרסום באתר.

השדה האלקטרוסטטי

פוטנציאל, קיבול וקבלים

מעגלי זרם ישר

השדה המגנטי

השראה אלקטרומגנטית

בחינות מתכונת

אוסף גדול של סרטוני הדגמה בכל נושאי הלימוד

אוסף של יותר ממאה סרטוני הדגמה בנושאים שונים של תכנית הלימודים

פיזיקון - אפליקצית נוסחאות לטלפון חכם

סיכום ותרגילים

אתר המציע סיכום של פרק החשמל והמגנטיות כולל תרגילים עם פתרונות