מורים מציעים
כאן נפרסם חומרים שאתם מעונינים לחלוק עם עמיתיכם: מבחנים, בחנים, פעילויות מעניינות, רעיונות לשיעורים ולניסויים ועוד - כיד הדמיון הטובה עליכם.
שימו לב!
זהו שירות שאנו מציעים לכם, ולכן איננו עורכים את החומרים ואנו מביאים אותם כלשונם, כפי שהועברו  לפרסום באתר.

קינמטיקה

דינמיקה

תנע ושימורו

אנרגיה מכנית ושימורה

תנועה הרמונית

כבידה

בחינות מתכונת

חוברת עזר בפיסיקה

מאת: שלמה מלמן.
(פורסם גם באל"פ, אתר לתלמידי פיזיקה)

אוסף גדול של סרטוני הדגמה בכל נושאי הלימוד

אוסף של יותר ממאה סרטוני הדגמה בנושאים שונים של תכנית הלימודים

פיזיקון - אפליקצית נוסחאות לטלפון חכם