ההרשמה לתכנית רוטשילד-ויצמן בעיצומה

 

בואו ללמוד לתואר שני (ללא תזה) בהוראת מדעים במכון ויצמן למדע. ההרשמה לשנת הלימודים תשע"ט תסתיים ב- 29.3.18.

 

לפרטים נוספים לחצו כאו

 

 

 

חשוב!     חשוב! חשוב! חשוב! חשוב! חשוב!

חוזר מפמ"ר פיזיקה תשע"ח/2

בחינות הבגרות בפיזיקה   

 

 

הודעת משרד החינוך למורי הפיזיקה

הגדלת מספר הלומדים את מקצוע הפיזיקה הוגדרה כיעד לאומי עקב המחסור הגדול בפיזיקאים ובמהנדסים. כחלק מהמאמץ להגדיל את מספר לומדי הפיזיקה ובשל הצורך לתווך את המקצוע גם לתלמידים שאינם מצטיינים החליט השר להחריג את מקצוע הפיזיקה בעת הזו ולאפשר היבחנות בשני שאלונים. החלטה זו תאפשר למגוון תלמידים להיבחן ולעמוד בתנאי הסף הנדרשים לקבלה לפקולטות ההנדסה וללימודי פיזיקה ומבלי להתפשר על רמתה הגבוהה של הבחינה. ההחלטה החריגה התקבלה לאחר דיונים ארוכים, שכללו ניתוח מאפייני הלומדים ומספרם, העמקה במגוון סוגיות הנוגעות למורכבות המקצוע והיות המקצוע מפתח ללימודים אקדמיים במדע ובהנדסה.

אי לכך, בקיץ תשע"ח בחינת הבגרות בפיזיקה תתקיים בשני שאלונים: שאלון במכניקה ושאלון בחשמל. הבחינות על שני השאלונים תתקיימנה באותו היום ובין הבחינות תהיה הפסקה. חוזר מפמ"ר פיזיקה בנושא הבחינות   מפרט, בין השאר, את נושאי הלימוד שעליהם יבחנו התלמידים בכל אחד מהשאלונים, את מבנה הבחינה ואת משקלו היחסי של כל שאלון.

להוציא שינוי זה של מבנה הבחינה, אין שינוי בתכני הלימוד ובפריסתם לאורך שנות הלימוד. בתכני הלימוד ובפריסתם לאורך שנות הלימוד.

  
 

ערוץ הטלוויזיה החינוכית החל לשדר את סדרת הסרטונים אפסילון , שכוללת סרטונים המציגים   תופעות מדעיות מסקרנות בדרך עכשווית.            

   

   

על התנועה המעגלית
תנועה מעגלית קצובה

תנועה מעגלית קצובה

הדמיית GEOGEBRA בנושא
על תאוצה רדיאלית

על תאוצה רדיאלית

הדמיית GEOGEBRA בנושא
וקטורים ותנועה מעגלית

וקטורים ותנועה מעגלית

הדמיית GEOGEBRA בנושא
יישומים
מעגלים חשמליים :מושגים

מעגלים חשמליים :מושגים

הפרש פוטנציאלים וזרם במעגלים חשמליים פשוטים :מחקר על מושגי תלמידים
הבנת מעגלים חשמליים

הבנת מעגלים חשמליים

דוגמאות, הסברים, שאלות ועוד..
למדנו חשמל

למדנו חשמל

מצגת סיכום
מתרגלים
מעגלים  - זרם ישר

מעגלים - זרם ישר

אוסף שאלות פתורות
שאלות עם אדגר

שאלות עם אדגר

שאלות עם פתרון, ברמה גבוהה
הכל על התנועה המעגלית

הכל על התנועה המעגלית

מאגר משאבים פתוח
חומרי למידה
חומרי למידה ממוינים לפי תוכנית הלימודים

חומרי למידה ממוינים לפי תוכנית הלימודים

קבצים חדשים  בהדרכות מש/ר

קבצים חדשים בהדרכות מש/ר

סרטוני הדרכה - מגנטיות
קישורים  חדשים

קישורים חדשים

ממוינים לפי תוכנית הלימודים