ההרשמה לתכנית רוטשילד-ויצמן בעיצומה

 

בואו ללמוד לתואר שני (ללא תזה) בהוראת מדעים במכון ויצמן למדע. ההרשמה לשנת הלימודים תשע"ט תסתיים ב- 29.3.18.

 

לפרטים נוספים לחצו כאו

 

 

 

חשוב!   חשוב! חשוב! חשוב! חשוב! חשוב!

חוזר מפמ"ר פיזיקה תשע"ח/2

בחינות הבגרות בפיזיקה

 

 

 

הודעת משרד החינוך למורי הפיזיקה

 

הגדלת מספר הלומדים את מקצוע הפיזיקה הוגדרה כיעד לאומי עקב המחסור הגדול בפיזיקאים ובמהנדסים. כחלק מהמאמץ להגדיל את מספר לומדי הפיזיקה ובשל הצורך לתווך את המקצוע גם לתלמידים שאינם מצטיינים החליט השר להחריג את מקצוע הפיזיקה בעת הזו ולאפשר היבחנות בשני שאלונים. החלטה זו תאפשר למגוון תלמידים להיבחן ולעמוד בתנאי הסף הנדרשים לקבלה לפקולטות ההנדסה וללימודי פיזיקה ומבלי להתפשר על רמתה הגבוהה של הבחינה. ההחלטה החריגה התקבלה לאחר דיונים ארוכים, שכללו ניתוח מאפייני הלומדים ומספרם, העמקה במגוון סוגיות הנוגעות למורכבות המקצוע והיות המקצוע מפתח ללימודים אקדמיים במדע ובהנדסה.

אי לכך, בקיץ תשע"ח בחינת הבגרות בפיזיקה תתקיים בשני שאלונים: שאלון במכניקה ושאלון בחשמל. הבחינות על שני השאלונים תתקיימנה באותו היום ובין הבחינות תהיה הפסקה. חוזר מפמ"ר פיזיקה בנושא הבחינות  מפרט, בין השאר, את נושאי הלימוד שעליהם יבחנו התלמידים בכל אחד מהשאלונים, את מבנה הבחינה ואת משקלו היחסי של כל שאלון.

להוציא שינוי זה של מבנה הבחינה, אין שינוי בתכני הלימוד ובפריסתם לאורך שנות הלימוד.

  

  

הנחיות  לבחינת "מעבדת חקר" בפיזיקה

(917554, 036386)

 

הציוד הנדרש: בית-הספר יספק לכל תלמיד את הציוד הבא:

-רב מודד ספרתי רגיל (מולטימטר דיגיטלי סטנדרטי)

-שני תיילי חיבור באורך של לפחות 20 ס"מ כל אחד. לכל חוט,

באחד הקצוות מחובר מצבט תנין ובקצה השני חיבור לרב מודד.

 
  

 

ערוץ הטלוויזיה החינוכית החל לשדר את סדרת הסרטונים אפסילון , שכוללת סרטונים המציגים   תופעות מדעיות מסקרנות בדרך עכשווית.     

   

   

חומרי לימוד
מהלך שיעור

מהלך שיעור

תנע בספורט
תנע ביום יום

תנע ביום יום

פרק מתוך הספר "פיזיקה לכל"
רקטה

רקטה

תיאור תנועת רקטה בעזרת גרף.
תנע ושימורו
מלמדים תנע

מלמדים תנע

סרטון לפתיחת הנושא
שאלות על תנע קווי

שאלות על תנע קווי

שאלות נפוצות על תנע ושימורו.
שמיטת המפה מתחת לגביע

שמיטת המפה מתחת לגביע

מה ממחיש הסרטון? חוק ראשון? חוק שלישי? שימור תנע? או אולי כל אלה ...
שיעורי בית
מבינים פיזיקה

מבינים פיזיקה

תרגול מתוך הספר "מבינים פיזיקה" תרגום ועריכה של הספר ...
פיזיקה  בכבישים

פיזיקה בכבישים

מי אשם בתאונה?
דף עבודה ...

דף עבודה ...

עם גיבור סרטי ילדים
חומרי למידה
חומרי למידה ממוינים לפי תוכנית הלימודים

חומרי למידה ממוינים לפי תוכנית הלימודים

קבצים חדשים  בהדרכות מש/ר

קבצים חדשים בהדרכות מש/ר

סרטוני הדרכה - מגנטיות
קישורים  חדשים

קישורים חדשים

ממוינים לפי תוכנית הלימודים